Какво да правим при смъртен случай

Първи стъпки При смърт на близък

Какво да правим при смъртен случай
Какво да правим при смъртен случай.В такъв момент всички решения са трудни. Ние Ви разбираме и  сме съпричастни с Вашата загуба, затова ще помогнем да се насочите към най-правилното решение относно достойното изпращане на Вашият близък в последният му път, съобразно Вашите възможности и желания.

1.Уведомете близки и роднини

2.Свържете се с личният лекар на покойника

3.Подгответе всички документи на починалия

За да се удостовери самоличността на починалия, е необходимо да се представи един от следните документи:
Лична карта
Шофьорска книжка
В случай, че липсва документ за самоличност, е необходимо да се издаде служебна бележка от кмета на населеното място.

Когато смъртта е настъпила в дома

Какво да правим при смъртен случай при смърт на близък,родител,съпруг,съпруга,роднина първото, което трябва да направите е да извикате личният лекар на покойника, който след като констатира смъртта издава Съобщение за смърт. В случай, че сте избрали кремация лекарят пише и Разрешение(талон) за кремация. Бърза помощ НЕ издава нито един от двата документа! Съобщение за смърт се издава не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта. Ако починалия няма личен доктор или не можете да намерите неговия може да ни се обадите разполагаме денонощно с лекар. След това може да се обърнете към нас погребална агенция Хермес 22 ние се ангажираме с подготовката на необходимите документи за:
1.Издаване на смъртен акт
2.Превоз на тялото до хладилна камера.
3.Организиране на погребение или кремация

Обадете  работим денонощно.
Ако починалото лице не е софийски гражданин, ние можем да осигурим помощ при организирането на транспорта му до друго населено място.
Ако смъртта е настъпила при отравяне, обесване, удавяне, при трудова или транспортна злополука или при други произшествия, също следва да се свържете с тел. 112. 

Когато смъртта е настъпила в болнично заведение

Съобщението за смърт се издава от болничното заведение и  покойника остава там, докато не се свържете с нас и наши служители го извозят до хладилна камера на фирмата.

Когато нашите служители вземат покойника, за да престои в камерата до деня на погребението ще вземат от Вас тези документи и личната карта на покойника. Сключването на договор с фирмата за организация на погребението става  на място в дома Ви или в наш офис. Със сключването му Вие ни упълномощавате за цялостна организация по подготовката и изпращането на покойника.

Предлаганите варианти са съобразно Вашите възможности и желания започват за погребение цени от 642 лв. без ритуал.

 

Когато смъртта е настъпила в хоспис или старчески дом

Когато смъртта на ваш близък е настъпи в хоспис или (Дом за възрастни хора) старчески дом. Вие ще бъдете уведомени чрез обаждане от съответното заведение за кончината на вашият роднина. Kойто вече е извозен в хладилна камера тъй като не може да остане в здравното заведение. И ви информират, че „тяхна“ погребална агенция ще организира всичко по погребението или кремацията. С което ще ви отнемат възможността да изберете погребална агенция и цената за траурния ритуал. Не се доверявайте на подобни схеми за които ще платите ненужни хонорари. И потърсете траурна агенция която можете да изберете услугите и цените с което да изпратите вашият близък подобаващо в последният му път.
За да не сте поредният измамен, бъдете внимателни при подбора си на агенция-траурно бюро. За да не се възползват от нечия скръб не им предоставяйте тази възможност. На тези, които се опитват да диктуват услугите си на вас това не е във ваша полза.

1.ДЕНОНОЩЕН ЛЕКАР
2.Издаване на смъртен акт.
3.Взимане на починалия от хладила камера изпратен по препоръка на хосписа или старческия дом от тяхната погребална агенция.
4.Цялостно организиране на погребение или кремация.
5.Прозрачно ценообразуване, договор и пълен пакет от услуги.

 Документи при смърт на близък или родител

1. За погребение в нов гроб

 • съобщение за смърт
 • лична карта на покойника

Нови гробни места,  на територията на гр. София има само в гробищен парк „Централни софийски гробища“. Във всички останали гробищни паркове, погребения се извършват само в стари семейни гробове.

2. За погребение в стар гроб*

 • съобщение за смърт
 • лична карта на покойника
 • квитанция за платено гробно място
 • удостоверение за наследници на собственика на гроба

 

3. За кремация и полагане на урната в нова урнова ниша:

 • съобщение за смърт
 • лична карта на покойника
 • документ удостоверяващ родствената връзка между покойника и възложителя на кремацията (брачно свидетелство, акт за раждане, удостоверение за наследници)

 

4. За кремация и полагане на урната в стара урнова ниша:

 • съобщение за смърт
 • лична карта на покойника
 • документ удостоверяващ родствената връзка между покойника и възложителя (брачно свидетелство, акт за раждане, удостоверение за наследници)
 • квитанция за платена урнова ниша
 • удостоверение за наследници на първия положен в урновата клетка
*В случай, че сега починалия не е пряк наследник на първия положен в гроба или урновата ниша се изисква съгласието на всички наследници.

Какво трябва да знаете

За починали с регистрация в столична община с минимум две години местожителство. Столичната община предоставя нов гроб в гробищен парк в гр.София Централни софийски гробища. За първите осем години гробното място не се заплаща. След изтичане на тези години може да закупите мястото за вечни времена за цена от 571 лв. Или за 16 години с цена от 157 лв. За всички останали гробища на територията на София и околностите. Погребения се извършват единствено в семейни гробове.

Ако починалия близък не е от гр.София може да се запознаете с нашите пакетните цени. И ценоразпис за транспортиране на починал в страната и чужбина и организирането на погребение.

Право на обезщетение за погребение
 

Еднократна помощ при смърт на осигуреното лице в България:
Кой има право на помощта?

Съпруг/съпруга на починалото лице;
Деца до 18 години (до 26 години, ако са учащи);
Родители на починалото лице, ако са били негови наследници.
Условия за получаване на помощта:

Починалото лице да е имало трудов или осигурителен стаж най-малко 6 месеца през последните 12 месеца преди смъртта си;
Да не е получавало пенсия за старост или инвалидност;
Да не е осъдено за умишлено престъпление от общ характер.
Размер на помощта:

Към момента еднократната помощ при смърт на осигуреното лице в България е в размер на 540 лева.

Необходими документи:

Заявление-декларация – по образец;
Акт за смърт;
Удостоверение за гражданство на починалото лице;
Удостоверение за брак (за съпруг/съпруга);
Актуална лична карта на заявителя;
Документ за самоличност на починалото лице;
Документи, удостоверяващи осигурителния стаж на починалото лице;
Удостоверение за учебно заведение (за деца над 18 години);
Решение на ТЕЛК/НЕЛК (за родители, които са били наследници на починалото лице);
Други документи, които имат отношение към случая.

Срок за подаване на заявлението:

6 месеца от датата на смъртта на осигуреното лице.
При смъртен случай потърсете ни.

Leave a Comment

error:
Call Now Button