Какво да правим при смъртен случай

Когато смъртта настъпи

Какво да правим при смъртен случай
В такъв момент всички решения са трудни. Ние Ви разбираме и  сме съпричастни с Вашата загуба, затова ще помогнем да се насочите към най-правилното решение относно достойното изпращане на Вашият близък в последният му път, съобразно Вашите възможности и желания.

Когато смъртта е настъпила в дома

Какво да правим при смъртен случай първото, което трябва да направите е да извикате личният лекар на покойника, който след като констатира смъртта издава Съобщение за смърт. В случай, че сте избрали кремация лекарят пише и Разрешение(талон) за кремация. Бърза помощ НЕ издава нито един от двата документа! Ако починалия няма личен доктор или не можете да намерите неговия може да ни се обадите разполагаме денонощно с лекар. След това потърсете погребална агенция може да се обадите и на нас работим денонощно.

Когато смъртта е настъпила в болнично заведение

Съобщението за смърт се издава от болничното заведение и  покойника остава там, докато не се свържете с нас и наши служители го извозят до хладилна камера на фирмата.

Когато нашите служители вземат покойника, за да престои в камерата до деня на погребението ще вземат от Вас тези документи и личната карта на покойника. Сключването на договор с фирмата за организация на погребението става  на място в дома Ви или в наш офис. Със сключването му Вие ни упълномощавате за цялостна организация по подготовката и изпращането на покойника.

Предлаганите варианти са съобразно Вашите възможности и желания започват за погребение цени от 642 лв. без ритуал.

 

Когато смъртта е настъпила в хоспис или старчески дом

Когато смъртта на ваш близък е настъпи в хоспис или (Дом за възрастни хора) старчески дом. Вие ще бъдете уведомени чрез обаждане от съответното заведение за кончината на вашият роднина. Kойто вече е извозен в хладилна камера тъй като не може да остане в здравното заведение. И ви информират, че „тяхна“ погребална агенция ще организира всичко по погребението или кремацията. С което ще ви отнемат възможността да изберете погребална агенция и цената за траурния ритуал. Не се доверявайте на подобни схеми за които ще платите ненужни хонорари. И потърсете траурна агенция която можете да изберете услугите и цените с което да изпратите вашият близък подобаващо в последният му път.
За да не сте поредният измамен, бъдете внимателни при подбора си на агенция-траурно бюро. За да не се възползват от нечия скръб не им предоставяйте тази възможност. На тези, които се опитват да диктуват услугите си на вас това не е във ваша полза.

1.ДЕНОНОЩЕН ЛЕКАР
2.Издаване на смъртен акт.
3.Взимане на починалия от хладила камера изпратен по препоръка на хосписа или старческия дом от тяхната погребална агенция.
4.Цялостно организиране на погребение или кремация.
5.Прозрачно ценообразуване, договор и пълен пакет от услуги.

Необходими документи при смъртен случай:

1. За погребение в нов гроб

 • съобщение за смърт
 • лична карта на покойника

Нови гробни места,  на територията на гр. София има само в гробищен парк „Банкя“. Във всички останали гробищни паркове, погребения се извършват само в стари семейни гробове.

2. За погребение в стар гроб*

 • съобщение за смърт
 • лична карта на покойника
 • квитанция за платено гробно място
 • удостоверение за наследници на собственика на гроба

3. За кремация и полагане на урната в нова урнова ниша:

 • съобщение за смърт
 • лична карта на покойника
 • документ удостоверяващ родствената връзка между покойника и възложителя на кремацията (брачно свидетелство, акт за раждане, удостоверение за наследници)

4. За кремация и полагане на урната в стара урнова ниша:

 • съобщение за смърт
 • лична карта на покойника
 • документ удостоверяващ родствената връзка между покойника и възложителя (брачно свидетелство, акт за раждане, удостоверение за наследници)
 • квитанция за платена урнова ниша
 • удостоверение за наследници на първия положен в урновата клетка
*В случай, че сега починалия не е пряк наследник на първия положен в гроба или урновата ниша се изисква съгласието на всички наследници.

Какво трябва да знаете

За починали с регистрация в столична община с минимум две години местожителство. Столичната община предоставя нов гроб в гробищен парк гр.Банкя местност (Полето). За първите осем години гробното място не се заплаща. След изтичане на тези години може да закупите мястото за вечни времена за цена от 571 лв. Или за 16 години с цена от 157 лв. За всички останали гробища на територията на София и околностите. Погребения се извършват единствено в семейни гробове.

Ако починалия близък не е от гр.София може да се запознаете с нашите пакетните цени. И ценоразпис за транспортиране на починал в страната и чужбина и организирането на погребение.

При смъртен случай потърсете ни.

Leave a Comment

Call Now Button