Какво трябва да знаете

Когато смъртта настъпи

В такъв момент всички решения са трудни. Ние Ви разбираме и  сме съпричастни с Вашата загуба, затова ще помогнем да се насочите към най-правилното решение относно достойното изпращане на Вашият близък в последният му път, съобразно Вашите възможности и желания.

Когато смъртта е настъпила в дома

Първото, което трябва да направите е да извикате личният лекар на покойника, който след като констатира смъртта издава Съобщение за смърт. В случай, че сте избрали кремация лекарят пише и Разрешение(талон) за кремация. Бърза помощ НЕ издава нито един от двата документа!

Когато смъртта е настъпила в болнично заведение

Съобщението за смърт се издава от болничното заведение и  покойника остава там, докато не се свържете с нас и наши служители го извозят до хладилна камера на фирмата.

Когато нашите служители вземат покойника, за да престои в камерата до деня на погребението ще вземат от Вас тези документи и личната карта на покойника. Сключването на договор с фирмата за организация на погребението става  на място в дома Ви или в наш офис. Със сключването му Вие ни упълномощавате за цялостна организация по подготовката и изпращането на покойника.

Предлаганите варианти са съобразно Вашите възможности и желания започват от 361 лв. без ритуал.

 

Необходими документи: 

1. За погребение в нов гроб

 • съобщение за смърт
 • лична карта на покойника

Нови гробни места,  на територията на гр. София има само в гробищен парк „Банкя“. Във всички останали гробищни паркове, погребения се извършват само в стари семейни гробове.

2. За погребение в стар гроб*

 • съобщение за смърт
 • лична карта на покойника
 • квитанция за платено гробно място
 • удостоверение за наследници на собственика на гроба

3. За кремация и полагане на урната в нова урнова ниша:

 • съобщение за смърт
 • лична карта на покойника
 • документ удостоверяващ родствената връзка между покойника и възложителя на кремацията (брачно свидетелство, акт за раждане, удостоверение за наследници)

4. За кремация и полагане на урната в стара урнова ниша:

 • съобщение за смърт
 • лична карта на покойника
 • документ удостоверяващ родствената връзка между покойника и възложителя (брачно свидетелство, акт за раждане, удостоверение за наследници)
 • квитанция за платена урнова ниша
 • удостоверение за наследници на първия положен в урновата клетка
*В случай, че сега починалия не е пряк наследник на първия положен в гроба или урновата ниша се изисква съгласието на всички наследници.

Важно

За починали с регистрация в столична община с минимум две години местожителство. Столичната община предоставя нов гроб в гробищен парк гр.Банкя местност (Полето). За първите осем години гробното място не се заплаща. След изтичане на тези години може да закупите мястото за вечни времена за цена от 571 лв. Или за 16 години с цена от 157 лв. За всички останали гробища на територията на София и околностите. Погребения се извършват единствено в семейни гробове.

Не се доверявайте на лица които ще ви предоставят безвъзмездна помощ в трудният момент за вас. С препоръки за погребална агенция която да извърши погребалната услуга. Най вече в болници, хосписи и сайтове които не предоставят цени за организиране на траурен обред.
За да не сте поредният измамен, бъдете внимателни при подбора си на агенция-траурно бюро. За да не се възползват от нечия скръб не предостайте възможност. На тези, които се опитват да диктуват услугите си на вас това не е в ваша полза.
Ако починалия близък не е от гр.София може да запознаете с нашите пакетните цени. И ценоразпис за транспортиране на починал в страната и чужбина и организирането на погребение.

Leave a Comment

Call Now Button
БългарскиEnglish