Какво трябва да знаете

Когато смъртта настъпи

В такъв момент всички решения са трудни. Ние Ви разбираме и  сме съпричастни с Вашата загуба, затова ще помогнем да се насочите към най-правилното решение относно достойното изпращане на Вашият близък в последният му път, съобразно Вашите възможности и желания.

Когато смъртта е настъпила в дома

Първото, което трябва да направите е да извикате личният лекар на покойника, който след като констатира смъртта издава Съобщение за смърт. В случай, че сте избрали кремация лекарят пише и Разрешение(талон) за кремация. Бърза помощ НЕ издава нито един от двата документа!

Когато смъртта е настъпила в болнично заведение

Съобщението за смърт се издава от болничното заведение и  покойника остава там, докато не се свържете с нас и наши служители го извозят до хладилна камера на фирмата.

Когато нашите служители вземат покойника, за да престои в камерата до деня на погребението ще вземат от Вас тези документи и личната карта на покойника. Сключването на договор с фирмата за организация на погребението става  на място в дома Ви или в наш офис. Със сключването му Вие ни упълномощавате за цялостна организация по подготовката и изпращането на покойника.

Предлаганите варианти са съобразно Вашите възможности и желания започват от 361 лв. без ритуал.

 

Необходими документи: 

1. За погребение в нов гроб

 • съобщение за смърт
 • лична карта на покойника

Нови гробни места,  на територията на гр. София има само в гробищен парк „Банкя“. Във всички останали гробищни паркове, погребения се извършват само в стари семейни гробове.

2. За погребение в стар гроб*

 • съобщение за смърт
 • лична карта на покойника
 • квитанция за платено гробно място
 • удостоверение за наследници на собственика на гроба

3. За кремация и полагане на урната в нова урнова ниша:

 • съобщение за смърт
 • лична карта на покойника
 • документ удостоверяващ родствената връзка между покойника и възложителя на кремацията (брачно свидетелство, акт за раждане, удостоверение за наследници)

4. За кремация и полагане на урната в стара урнова ниша:

 • съобщение за смърт
 • лична карта на покойника
 • документ удостоверяващ родствената връзка между покойника и възложителя (брачно свидетелство, акт за раждане, удостоверение за наследници)
 • квитанция за платена урнова ниша
 • удостоверение за наследници на първия положен в урновата клетка
*В случай, че сега починалия не е пряк наследник на първия положен в гроба или урновата ниша се изисква съгласието на всички наследници.

Leave a Comment

Call Now Button
БългарскиEnglish