Блог

Кога се прави помен на починал?

    Кога се прави помен за починал 1,2 година и 6 месеца? Помен е обичай,който най-често е свързан с религията ни. С това се отдава почит на починалия близък човек. При което се прави възпоменателния ритуал. Традицията е че поменът се прави на важни дати като третини, деветини, двайсетини, четиридесетини, годишнини – 3 дни,9,20 и 40 ,6 месеца и 1 година. И датата на смъртта,Както и на 3, 5 и 9 години след това. В някои общности се правят и помени на 6 месеца, 2 години и 3 години…

Read More