Издаване на смъртен акт

Смъртен акт

Смъртения акт е документ, който констатира смъртта на човек .
След като смъртта е настъпила независимо да ли в дома или на друго място.Медицинско лице(Лекар) трябва да издаде съобщение за смърт.
Смъртните свидетелства може да бъде издадени не по късно от 48 часа. Следователно само въз основа на медицинско свидетелство (съобщение за смърт) можете да получите акт за смърт. Без тези документи не можете да организирате погребение или кремация.

Ако се затруднявате ние от наша стана можем да съдействаме и извадим акт за смърт напълно безплатно. Не е необходимо да правите нищо просто ни потърсете. Ако не е нямате лекар ние ще осигурим такъв денонощно.

Смъртен акт необходими документи

1. Медицинско свидетелство за смърт, издадено от компетентно медицинско лице;

2. Документ за самоличност (лична карта) на покойника;

3. Документ за самоличност на обявителя.

На всеки пряк наследник се издава копие от акта за смърт. Който ще ви бъде нужен и за изваждането на удостоверение за наследници от общината. Кадето е живял до последно починалия за да могат да се уредят всички наследствени дялове и уреждането на различни административни формалности.

Валидност, такси, срокове смъртен акт

Смъртният акт се издава напълно безплатно и без такси. За всяко следващо копие се заплаща по 5 лв за брой.Оригиналния акт се пази в общината безсрочно.

Наследствена Пенсия кои има право

Условия за получаването на вдовишка пенсия
1.Съпругът ви да е починал и да е бил здравно осигурен.
2.Пенсионер.
3.Без право на пенсия ако са разведени.

Как можем да сме полезни

Може да сме полезни по издаването на смъртен акт без да губите време с тромавата ни администрация.Това е нашата работа която извършваме от 1999 г.насам.Запознати сме с всички стъпки по издаването на смъртен акт и необходимите документи по организирането на погребение и кремация доверете ни се винаги на среща да помогнем .Фирма "Хермес-22"еоод София.

Отзиви за нас

Отзиви за нас в мрежата.Погледнете тук.

Смъртен акт
error:
Call Now Button